Predavanja Vesna V. Godina        
 

Predavanja s prof. dr. Vesno Vuk Godina - jesen 2019
 

Živa Center za nego telesa, odnosov in okolja, Tomačevo 27, Ljubljana

 

 

VZGOJA OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI
petek, 24. januar 2020, od 17h do 21h, 10 €

Si želite otroka dobro vzgojiti? Vzgoja otrok ni le individualen proces temveč je odvisna od družbe v kateri otroka vzgajamo. Seznanili se bomo s temeljnimi značilnostmi kako vzgoja in socializacija potekata. Opredelili bomo razliko med telesnim in funkcionalnim odraščanjem in pojma avtoritete in kazni ter zakaj sta v vzgoji potrebna če želimo, da naš otrok funkcionalno odraste.

 
VZGOJA OTROK IN VZGOJNI UKREPI
petek, 31. januar 2020, od 17h do 21h, 10 €

V evropskih družbah so v zadnjih 100 letih prevladovali trije tipi vzgoje. Obravnavali bomo temeljne značilnost teh tipov vzgoje in značilnosti otrok, ki so rezultat določene vzgoje. Katere vzgojne tehnike so učinkovite za določene posameznike, ki so bili vzgojeni v teh treh različnih tipih vzgoje? Ukvarjali se bomo s permisivno vzgojo in njenim rezultatom. Podani bodo predlogi, kaj lahko v težavnih situacijah naredimo.


VZGOJA OTROK IN ŠTUDIJSKI PRIMERI - NOVO PREDAVANJE!
petek, 7. februar 2020, od 17h do 21h, 10 €

S praktičnimi primeri bomo konkretizirali tisto, kar smo povedali na predavanjih o Vzgoji otrok. 
Primeri bodo vzeti iz sveta filma, literature in dnevnih ter strokovnih poročil o tem, kako poteka današnja vzgoja in njene posledice.
 

ŽENSKOST IN FEMINIZEM
petek, 28. februar 2020, od 17h do 21h, 10 €
Družbeno-kulturni spol je posebna zgodovinsko in družbeno skonstruirana kategorija. Biti ženska v nobeni družbi in kulturi ne pomeni le telesnega ustroja, ampak predvsem serijo vlog in pomenov, ki jih žensko telo v konkretni kulturi in družbi predstavlja. Pokazali bomo, da se na isto biološko žensko telo lahko vežejo povsem različni in celo izključujoči se pomeni. Biti ženska v marsikateri neevropski kulturi pomeni biti moški in obratno.
V tej luči se bomo dotaknili tudi feminističnega konstrukta ženskosti in tega, kaj pomeni ženska. Govorili bomo tudi o prednostih in omejitvah (degradaciji), ki jih je ženskam prinesel feminizem.


O PRINCIPIH ŽENSKE MOČI 1. del
petek, 6. marec 2020, od 17h do 21h, 10 € 
V delavnici bomo govorili o zahodni kulturni matrici ženske in moške moči, ki predstavljata dva različna principa oblikovanja zahodnih družb in kultur. V primerjavi z moškim principom bomo ob ogledu filma pokazali na temeljne logike in zakonitosti ženskega principa v zahodnih družbah in kulturah, vključno z vlogo, ki jo ima pri tem ženska seksualnost.


O OSVOBODITVI ŽENSKE MOČI 2. del
petek, 13. marec 2020, od 17h do 21h, 10 € 
V delavnici bomo ob ogledu filma razpravljali o problemu osvoboditvi ženske moči, vkjučno z osvoditvijo ženske seksualnosti. Pokazali bomo nepričakovano problematične dimenzije ženske moči in seksualnosti ter izpostavili vzroke za te nepričakovane dimenzije. Hkrati bomo pokazali represivne vidike osvoboditve ženske moči in ženske seksualnosti.


PARTNERSTVO V DANAŠNJI DRUŽBI
petek, 20. marec 2020, od 17h do 21h, 10 €

Si želite dobrega partnerskega odnosa? Kako vpliva potrošniška družba na partnerstvo? Kakšna so pričakovanja do partnerja in na kašen način si ga iščemo? Kako se ljudje v partnerstvu vedejo in zakaj trženje človeške nezmožnosti priti do predmeta zadovoljitve, povzroča težave v partnerskem odnosu?
 

PARTNERSTVO IN LJUBEZEN
petek, 27. marec 2020, od 17h do 21h, 10 €

Današnje ljubezensko življenje je v marsičem drugačno od ljubezni v preteklosti. Tako kot P. Verhaeghe v  »Ljubezni v času osamljenosti« bomo skušali nekatere značilnosti libidinoznega razvoja posameznika povezati z sodobnim partnerstvom. Obstajata dve vrsti ljubezni, ki se na individualni ravni drugače izražata in sta povezani s problematiko današnjega partnerstva. Kako sta »Ojdipov kompleks« in njegova razrešitev ter izkušnja iz zgodnje otroške nege povezana s problemi v partnerstvu.


PARTNERSTVO IN LJUBEZEN - ŠTUDIJSKI PRIMERI - NOVO PREDAVANJE!
petek, 3. april 2020, od 17h do 21h, 10 €

Tretje srečanje v okviru predavanj o partnerstvu pomo posvetili ogledu celovečernega filma. V filmu bomo analizirali moški in ženski princip partnerstva in ljubezni, kako oba principa blokirata partnerstvo ter kaj za partnerstvo pomeni osvoboditev ženskega principa.


OBDAROVANJE
petek, december 2020, od 17h do 21h, 10 €

Pri obdarovanju gre za kulturno določeno prakso, ki v vseh družbah poteka po istih zakonitostih. Le-teh pa tisti, ki pri darovanju sodelujejo, praviloma ne opazijo in ne razumejo.
Komu, kdaj in kakšno darilo podarjamo?
Zakaj mora obdarovanec darilo vrniti in kaj pomeni ekvivalentnost daru?
Kako razumeti Maussovo misel, da je darovanje za družbo preveč pomembno, da bi ga lahko prepustili posameznikom.
 

 

ZABLODE POSTSOCIALIZMA
SLOVENIJA - KJE SMO in ZAKAJ? IN KJE BI LAHKO BILI in KAKO?

petek, 2018, datum bo objavljen naknadno, od 17h do 21h, 10 €
V predavanju bomo v nekoliko drugačni luči osvetli obdobje slovenske tranzicije oz. postsocializma od osamosvojitve do danes. Pokazali bomo, da je bila obljuba, da se bo Slovenija v postsocializmu spremenila v novo Švico, ideološka laž, na katero so nasedli državljani in državljanke Slovenije in pod katero se je in se še vedno skriva pretvarjanje Slovenije v kolonialno ozemlje novega tipa. Ukvarjali se bomo z vprašanji:

- Zakaj se Slovenija ni pretvorila v kapitalistično družbo zahodnega tipa?- Kateri procesi družbenih sprememb so v Sloveniji dejansko potekali?- Kako bi se Slovenija lahko pretvorila v družbo z razvitim tipom kapitalizma?

- Kakšna je vloga lokalnih zgodovinskih, socialnih in kulturnih dejavnikov pri procesih družbenih sprememb, ki v Sloveniji potekajo od osamosvojitve do danes?

 

ZABLODE POSTSOCIALIZMA II
SLOVENIJA - KJE SMO in ZAKAJ? IN KJE BI LAHKO BILI in KAKO?
O VSEM KAR JE BILO V KNJIGI IZPUŠČENO...

petek, datum bo objavljen naknadno, od 17h do 21h, 10 €

V predavanju bomo v nekoliko drugačni luči osvetli obdobje slovenske tranzicije oz. postsocializma od osamosvojitve do danes. Pokazali bomo, da je bila obljuba, da se bo Slovenija v postsocializmu spremenila v novo Švico, ideološka laž, na katero so nasedli državljani in državljanke Slovenije in pod katero se je in se še vedno skriva pretvarjanje Slovenije v kolonialno ozemlje novega tipa. Ukvarjali se bomo z temami, ki so bile v knjigi izpuščene:

- politično zgodovinska analiza Kozlovske sodbe v Višnji gori in vse formativne analize izbranih slovenskih literarnih del,

- obravnava socializma,

- analiza slovenske preživitvene strategije,

- podatki iz terenskega gradiva,

- etnološka dela in slovenski nacionalni karakter...

 

 
Informacije in prijave: Živa Center, 051 454 355, info@zivacenter.si
Predavanja s prof. dr. Vesno Vuk Godina
Živa Center za nego telesa, odnosov in okolja, Tomačevo 27, Ljubljana
 

 

 

 


 

SEP OKT 2020NOV
PTSČPSN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1


Naročite se na brezplačne e-novice


 Odjava        
FORUM za plesalke orientalskega plesa Biti ženska
Obiščete nas lahko
tudi na Facebooku
 
 
2020 bitizenska Copyright      developed by (d) 2006 e.orbit

Biti Ženska, ženskost, ličenje, naravna kozmetika, orientalski ples, Hatmara Merkava, energijski tretmaji, partnerski odnosi, seksualnost, Vesna Vuk Godina

izboljšanje kvalitete življenja, ženskost, partnerski odnosi, aktivacija ženske seksualne energije, hatmara merkava

Biti Ženska, ženskost, ličenje, naravna kozmetika, orientalski ples, Hatmara Merkava, energijski tretmaji, partnerski odnosi, seksualnost, Vesna Vuk Godina

izboljšanje kvalitete življenja, ženskost, partnerski odnosi, aktivacija ženske seksualne energije, hatmara merkava